Info

Stefcars
Bergensesteenweg 468
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel: 02-331 11 05
Fax: 02-378 35 70
info@stefcars.be

Openingsuren:   

Van ma tot vrij 08.30u-12.00u  

                          13.00u-18.00u.     

Zaterdag enkel op afspraak!

Zon- en feestdagen gesloten.Ons bedrijf

logos
Webdesign My-Websitebuidler.com ®
Algemene voorwaarden
Privacy beleid

<< Terug

Privacy beleid

1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en/of diensten/ producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en/of klant.
U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.
 

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze websites en/of de diensten/ producten, aangeboden door onszelf aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.
 

3. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de websites en/of voor de aanbieding onze diensten/producten, namelijk aankoop- en verkoop van tweedehandswagens, onderhoud en herstelling van voertuigen en takeldiensten .
Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en/of uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op ons personeels- en klantenbeheer en onze facturatie.
Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg en/of via de post infor-matiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.
 

4. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.
 

5. Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw per-soonsgegevens mee te delen aan onze partners.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.
Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.
U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.
 

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de naleving van een verjarings-of vervaltermijn voorzien in de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.
 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.
 

8. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Uw gegevens worden verwerkt door Autobedrijf Stef Cars N.V., Bergensesteenweg 468, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (KBO 0879.609.658). U kan ons contacteren op volgend e-mailadres : privacy@stefcars.be • .. De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker : CARFAC B.V.B.A., Ambachtstraat 9, 9700 Oudenaarde (KBO 0466.780.331)
 

9. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.
U kunt uw rechten uitoefenen:
Door een brief te versturen aan Autobedrijf Stef Cars N.V., Bergensesteenweg 468, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (KBO 0879.609.658)
U heeft eveneens de mogelijkheid om de toe sturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door een brief te sturen naar voormeld adres.
Het door u opgegeven e-mailadres zal dan enkel nog gebruikt worden voor het versturen van onze elektronische facturen.
 

10. Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.
U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.
Voor meer details verwijzen we u naar ons Cookie-beleid vindt u hieronder :

11. Interne privacy verantwoordelijke en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw per-soonsgegevens, kunt u zich wenden tot